Lỗi khởi động máy tính nhưng không thấy hình ảnh.

  Với lỗi này thì có rất nhiều trường hợp, ở đây mình giới thiệu trường hợp cơ bản và dễ dàng khắc phục nhất. 1. Trường hợp lỗi khe cắm RAM hoặc […]

17/02/2016 admin